• Hrvatski
  • Deutsch
  • English

Jačanje konkurentnosti i spremnosti za digitalnu i zelenu tranziciju poduzeća Elektroda Zagreb d.d.

Tvrtka Elektroda Zagreb d.d. uspješno provodi projekt pod nazivom „Jačanje konkurentnosti i spremnosti za digitalnu i zelenu tranziciju poduzeća Elektroda Zagreb d.d.“, referentnog broja KK.11.1.1.01.0138.

Cilj projekta je osnažiti poduzeće povećanjem kapaciteta proizvodnje uz korištenje novih i efikasnijih tehnologija, unaprjeđenjem postojećih procesa u svrhu pružanja što kvalitetnije usluge distribucije vode i aparata, te drugih proizvoda i usluga iz proizvodnog asortimana, te sukladno tome i osvajanjem novih tržišta.

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta –  1.956.203,27 €

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 1.327.138,36 €

Bespovratna sredstva – 523.732,10 €

Privatni doprinos – 803.406,26 €

Projekt je započeo 01.09.2021. te je kraj provedbe predviđen za 27 mjeseci, odnosno 01.12.2023.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

Elektroda Zagreb d.d. će ovim projektom povećati konkurentnost kroz ulaganja u suvremenu tehnologiju i nova tehnološka rješenja s ciljem jačanja prodajnih i tržišnih rezultata na domaćem i međunarodnom tržištu uz paralelno jačanje kapaciteta poduzeća za zelenu i digitalnu tranziciju prema jačem i otpornijem društvu uz veću energetsku učinkovitost.

Ovim projektom Poduzetnik će:

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Kontakt osoba za više informacija: Hrvoje Popović, + 385 98 354 139

e-mail: elektroda@ezg.hr                                   

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr