• Hrvatski
  • Deutsch
  • English

Ured direktora

Generalni direktor

Hrvoje Popović, dipl.ing.stroj., MBA

Telefon: +385 1 34 77 400

E-mail: ured.direktora@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 490

Voditelj ureda

Lana Bedić, bacc.oec.

Telefon: +385 1 34 77 400

E-mail: ured.direktora@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 490

Računovodstvo i financije

Voditelj računovodstva i financija:

Goran Krsnik, mag.oec.

Telefon: +385 1 34 77 406

E-mail: gkrsnik@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 409

Referent za računovodstvo I financije:

Tatjana Krsnik

Telefon: +385 1 34 77 402

E-mail: tkrsnik@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 409

Referent za računovodstvo I financije:

Elizabeta Shkreli

Telefon: +385 1 34 77 402

E-mail: eshkreli@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 409

Prodaja

Voditelj prodaje:

Ines Bacan, bacc.oec.

Telefon: +385 1 34 77 410

E-mail: ibacan@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 492

Voditelj ključnih kupaca:

Luka Benaković, dipl.oec.

Telefon: +385 1 34 77 414

E-mail: lbenakovic@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 492

Komercijalni referent:

Marina Bubalo

Telefon: +385 1 34 77 430

E-mail: mbubalo@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 492

Komercijalni referent:

Telefax: +385 1 34 77 492
Jasminka Krnjak

Telefon: +385 1 34 77 411

E-mail:jkrnjak@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 492

Zaprimanje e-računa:

eracun@ezg.hr

Prodaja / Logistika:

Biljana Bilogrević

Telefon: +385 1 34 77 430

E-mail: bbilogrevic@ezg.hr

Nabava

Voditelj nabave:

Lana Bedić, bacc.oec.

Telefon: +385 1 34 77 400

E-mail: lbedic@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 490

Referent nabave:

Natalia Ban, oec.

Telefon: +385 1 34 77 413

E-mail: nban@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 492

Skladište

Voditelj skladišta:

Sanja Kuzle Čavić

Telefon: +385 1 34 77 421

E-mail: skladiste@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 492

Proizvodnja i održavanje

Tehnički direktor:

Miljenko Huljak, ing.stroj. / Meng

Telefon: +385 1 34 77 407

E-mail: mhuljak@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 490

Voditelj proizvodnje:

Stipe Ljušanin, IWE, mag.ing.stroj / Meng

Telefon: +385 1 34 77 407

E-mail: sljusanin@ezg.hr

Voditelj održavanja:

Ivica Dujmić

Telefon: +385 1 34 77 453

E-mail: odrzavanje@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 494

Kontrola i razvoj

Voditelj kontrole i razvoja:

Mladena Dujmenović, mag.ing.cheming.

Telefon: +385 1 34 77 417

E-mail: mdujmenovic@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 494

Inženjer u kontroli i razvoju:

Mihovil Turniški, mag.ing.cheming.

Telefon: +385 1 34 77 459

E-mail: mturniski@ezg.hr

Telefax: +385 1 34 77 494