• Hrvatski
  • Deutsch
  • English
Smatrate li da možete ispuniti naša očekivanja i zadovoljiti svoje profesionalne ciljeve, te ste spremni prihvatiti profesionalno dinamičan posao u timskom radu, na ovoj stranici možete naći otvorena radna mjesta. Vašu ponudu, životopis, potvrdu HZMO o mirovinskom stažu i potvrdu o nekažnjavanju dostaviti na adresu:

Elektroda Zagreb d.d.
Ruševje 7,
10290 Zaprešić
Kadrovski poslovi

ili elektroničkim putem na tkrsnik@ezg.hr

Otvoreni natječaji: