• Hrvatski
  • Deutsch
  • English

Polaznici seminara IWE u Elektrodi Zagreb d.d.

Tradicionalno, Elektroda Zagreb d.d je svake godine domaćin polaznicima tečaja za IWE i IWT koji se održava u organizaciji HDTZ-a (Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja). Ova generacija je imala rekordan broj polaznika (preko 50 kandidata). Posjet Elektrodi Zagreb d.d. se sastojao od:

– Obilazak proizvodnje i laboratorija za ispitivanje ulaznih sirovina i gotovih proizvoda
– Teoretsko predavanje sa naglaskom na nove proizvode i njihovo atestiranje po TŰV-u
– Praktična prezentacija karakterističnih proizvoda u tvorničkoj zavarivaoni