• Hrvatski
  • Deutsch
  • English

Polaznici seminara IWE u Elektrodi Zagreb d.d.

Elektroda Zagreb d.d bila je domaćin polaznicima tečaja za IWE i IWT koji se održava u organizaciji HDTZ-a (Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja). Posjet se sastojao odo bilask proizvodnje i laboratorija za ispitivanje ulaznih sirovina i gotovih proizvoda, teoretskog predavanje te praktične prezentacije naših proizvoda u tvorničkoj zavarivaoni.
Posjet je zabilježen i u časopisu “Zavarivanje”…