LinkedIn Hrvatski jezik  English language

 

 

 

 

 

 

Elektroda Zagreb d.d.

   

Tvrtka Informacije Događanja Zapošljavanje  

   

Smatrate li da možete ispuniti naša očekivanja i zadovoljiti svoje profesionalne ciljeve, te ste spremni prihvatiti profesionalno dinamičan posao u timskom radu, na ovoj stranici možete naći otvorena radna mjesta. Vašu ponudu, životopis, potvrdu HZMO o mirovinskom stažu i potvrdu o nekažnjavanju dostaviti na adresu:

Elektroda Zagreb d.d. Ruševje 7, 10290 Zaprešić
Kadrovski poslovi

ili elektroničkim putem na ntusek@ezg.hr

Otvoreni natječaji:    

ODRŽAVAČ STROJEVA
Opis poslova:
--poznavanje zavarivanja (rel, mig, tig), nadzire teh. ispravnost strojnog parka (rad linija, sklopova, dijelova), kontrolira pogonske uređaje (zagrijavanje, podmazanost, istrošenost)
- popravlja strojeve u proizvodnji, popravlja sredstva unutarnjeg transporta, sudjeluje na poslovima održavanja objekta, preuzima rezervne dijelove, sklopove i materijal potreban za održavanje strojeva
Potrebna zvanja: Srednja škola strojarskog smjera
Razina obrazovanja: VKV/SSS

 

ZAVARIVAČ
Opis poslova:
- radi na poslovima ručnog i poluautomatskog zavarivanja gotovih proizvoda
- obavlja svakodnevnu kontrolu zavarivačkih svojstava gotovih proizvoda i daje mišljenje o zavarivačkim osobinama got. proizvoda kao i proizvoda u ispitivanju
- obavlja sva zavarivanja potrebna za mehanička i kemijska ispitivanja te rendgensku kontrolu žice nakon suhog izvlačenja
- sudjeluje kod ispitivanja zavarivačkih svojstava probnih uzoraka novih proizvoda
Potrebna zvanja: KV/VKV/SSS
Razina obrazovanja: SREDNJA ŠKOLA STROJARSKOG SMJERA

 

ELEKTRO ODRŽAVAČ
Opis poslova:
- samostalno otklanja kvarove na elektro instalacijama i uređajima te provjerava rad svih elektro uređaja
- nadzire pogonske i regul.uređaje,priprema dijelove i sklopove 
- poznavanje rada istomjernih i izmjeničnih strojeva
Potrebna zvanja: SSS
Razina obrazovanja: SREDNJA ŠKOLA ELEKTRO SMJERA

   
Autorska prava © Elektroda Zagreb d.d. • Sva prava pridržana •