LinkedIn Hrvatski jezik  English language

 

 

 

 

 

 

Elektroda Zagreb d.d.

   


Politika kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu

   

Politika kvalitete je sastavni dio poslovne politike koja je proizašla iz misije i vizije s ciljem učinkovitog poslovanja te učinkovitog obavljanja poslovnih aktivnosti:

Proizvodnja i prodaja dodatnih materijala za zavarivanje

Za ustrojavanje i razvoj integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu odgovorno je Poslovodstvo koje prati i analizira aktivnosti kako bi ustanovilo moguće rizike i prilike te poktrenulo aktivnosti stalnog poboljšavanja.
Svaki djelatnik odgovoran je za učinkovitost svog rada, a svoje poslove vodi na zadovoljstvo svih kupaca, uvažavajući sve njihove potrebe i probleme te rješavajući ih na zadovoljavajući način u skladu s dokumentacijom sustava i sa zakonskim propisima.
Prodajna politika usmjerena je na vrlo jednostavnu činjenicu, a to je da kupcu ponudi kvalitetan proizvod po konkurentnoj cijeni. Iz toga proizlazi maksimalno uvažavanje primjedbi/reklamacija kupaca.
Surađujemo s dobavljačima koji kvalitetom svojih proizvoda osiguravaju zadovoljavanje zahtjeva i očekivanja kupaca.
Povećanje zadovoljstva kupaca kvalitetom proizvoda uz stalnu brigu za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, ostvarujemo kroz:

  • opredjeljenje uprave za usklađenost sa zakonskim i drugim zahtjevima
  • donošenje i provođenje mjerljivih i pojedinačnih ciljeva
  • Politiku kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu koja je razumljiva zaposlenicima  i vanjskim zainteresiranim stranama
  • stalno i sustavno unapređenje zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu te sprečavanje onečišćenja okoliša i ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi
  • optimalno iskorištavanje prirodnih resursa i povećanje energetske učinkovitosti
  • zbrinjavanje prepoznatih vrsta otpada sukladno propisima

Poslovodstvo će jačati osjećaj pripadnosti tvrtki uspostavljanjem sustava vrijednosti ljudskih resursa putem kriterija sposobnosti i znanja čime će se težiti ostvarivanju poslovnih rezultata na zadovoljstvo djelatnika.Odobrio: Direktor

Zaprešić, 27. siječnja 2022.

 

   
Autorska prava © Elektroda Zagreb d.d. • Sva prava pridržana •