LinkedIn Hrvatski jezik  English language

 

 

 

 

 

 

Elektroda Zagreb d.d.

   


Antikorupcijski program

   

Osnovne organizacijske vrijednosti Elektrode Zagreb d.d.

Temeljne vrijednosti:
Čestitost, pravednost, povjerenje, lojalnost, savjesnost, solidarnost, pouzdanost, društvena odgovornost

Temeljna načela:
Etično I profesionalno ponašanje, primjena i poštivanje zakona I propisa, odgovornost u poslovanju, zaštita interesa dioničara

Povjerljivost I sigurnost podataka:
Svi podaci strogo su povjerljivi. Zaposlenici su dužni primjenjivati načela tvrtke u svome radu u postupanju prema suradnicima, ustanovama, konkurentima, dioničarima I široj javnosti.


Osnovni principi u pogledu odnosa sa trećim osobama
Osnovni principi tvrtke u odnosu s trećim osobama temeljeni su na etičnosti. Obuhvaćaju transparentnost, zadovoljstvo poslovnog partnera, brigu o poslovnom partneru i konstantno društveno odgovorno poslovanje. Kontinuiranim usavršavanjem zaposlenika ulaže se u stručni kadar i usvajaju se nove tehnologije,
čime se stavlja naglasak na ekološku osvještenost kojom raste briga prema vlastitoj okolini.

Ciljevi:
- Osiguravanje trajnog rasta poslovanja, uvažavajući načela sigurnosti I stabilnosti poslovanja
- Povećanje profitabilnosti kroz unapređenje sustava upravljanja troškovima I optimizacijom poslovnih procesa, te povećanje poslovnih prihoda.
- Razvoj prodajne mreže.
- Brzo prilagođavanje promjenama u poslovnim procesima i okruženju.
- Širenje palete proizvoda i usluga.
- Potpuna posvećenost kvaliteti proizvoda i usluga.
- Razvijanje ljudskih potencijala i intelektualnog kapitala

 

 

   
Autorska prava © Elektroda Zagreb d.d. • Sva prava pridržana •