LinkedIn Hrvatski jezik  English language

 

 

 

 

 

 

Elektroda Zagreb d.d.

   


Zaštita osobnih podataka

   

Opći uvjeti i informacije za zaštitu osobnih podataka:

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
Opća politika zaštite osobnih podataka
 
Elektroda Zagreb d.d. u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i one su detaljno opisane u Općoj politici zaštite osobnih podataka, koja je objavljena na našoj web stranici.
 
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati, kao što su: ime i prezime, identifikacijski broj, slika, glas, adresa, broj telefona, IP adresa, e-mail adresa, biometrijski podaci, podaci o obrazovanju… Obrada osobnih podataka je radnja izvršena na osobnim podacima, poput prikupljanja, čuvanja, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
 
Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu. Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s adrese voditelja. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom.
 
Prilikom posjete našoj web stranici Elektroda Zagreb d.d. ne prikuplja Vaše osobne podatke.
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Email: info@ezg.hr
Elektroda Zagreb d.d.
Ruševje 7
10290 Zaprešić

 

 

   
Autorska prava © Elektroda Zagreb d.d. • Sva prava pridržana •